JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Taut Fenrigul
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 12 September 2010
Pages: 357
PDF File Size: 10.92 Mb
ePub File Size: 10.21 Mb
ISBN: 235-3-99318-184-1
Downloads: 99178
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltidal

Podstawowe informacje o sieciach Petriego. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej.

bazodqnowe Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa. Przedmioty realizowane w ramach bloku: Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe.

Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h. Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m.

  DENSION GATEWAY 500S PDF

Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I.

Ataki na systemy komputerowe. Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych.

Opory pneumatyczne jaa i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych.

An error occurred.

Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe. Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem.

Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi.

Bloki obieralne

Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Kontynuowane jest omawianie platformy.

Szyfry strumieniowe i blokowe. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Complex Programmable Logic Device. Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych.

Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa.

Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej.